fbpx

PERSONVERNERKLÆRING - UNIKE REISER AS

Unike Reiser AS, org. nr: 930 014 389 – er opptatt av å ivareta personvernet ditt. Du skal alltid kunne føle deg trygg når du oppgir personopplysninger til oss. I denne personvernerklæringen beskriver vi hvordan vi sikrer at personopplysningene dine blir behandlet i samsvar med gjeldende lover.

ANSVARLIG DATABEHANDLER

Unike Reiser AS er den ansvarlige databehandleren for håndtering av din personopplysninger. Vi påser at behandlingen skjer i samsvar med gjeldende lover og regler. Vi er ansvarlig for å behandle personopplysninger på Unike Reiser sine nettsteder og eventuelt andre kommunikasjonssystemer som er tilknyttet oss.

KONTAKTINFORMASJON

Ta gjerne kontakt med Unike Reiser hvis du har spørsmål om personvernerklæringen, hvordan vi behandler personopplysninger eller vil ha en utskrift av denne erklæringen. Du kan kontakte oss på post@unikereiser.no eller via vår kontaktside.

HVORDAN INNHENTER VI INFORMASJON OM DEG?

Direkte fra deg!

Vi mottar informasjon som du oppgir når du for eksempel bestiller en reise, tilleggstjeneste eller arrangement av oss, eller når du registrerer deg som mottager av vårt nyhetsbrev, deltar i en konkurranse, svarer på undersøkelser/avstemninger, sender e-post, ringer eller tar kontakt med Unike Reiser AS direkte.

Gjennom bruk av nettstedene våre.

Vi innhenter informasjon når du benytter tjenestene våre, for eksempel ved å bruke nettsidene våre. Vi innhenter også opplysninger om hvordan du navigerer i tjenesten, hvilke søk du utfører og hvilke reiseprodukter du er interessert i. Les mer om informasjonskapsler her.

Fra tredjepart.

Vi innhenter informasjon fra tredjeparter som oppgir personopplysninger om deg eller andre personer i reisefølget, f.eks. om en person gjennomfører en bestilling der du inngår, eller om en annen person har vært i kontakt med oss på vegne av deg. Vi forutsetter at den som oppgir opplysningene har samtykke fra alle de reisende til å oppgi disse personopplysningene til Unike Reiser AS.

HVILKEN INFORMASJON INNHENTER VI?

Unike Reiser AS innhenter følgende informasjon for de formålene vi beskriver nedenfor:

Kontaktopplysninger: F.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-post, kjønn og fødselsdata.

Bestillingsinformasjon: Bestillingsnummer, reiseinformasjon (reisemål, reisedato m.m.), informasjon om kjøp (valgt betalingsløsning, gjennomført kjøp m.m.) og eventuelt kjøp av tilleggstjenester som f.eks. transport og utflukter.

Helseinformasjon: Informasjon om helsen din som du selv oppgir, f.eks. sykdommer eller funksjonshemninger. Gjennom å oppgi opplysninger om helsen din og å samtykke til behandling av dem, godkjenner du at vi bruker helseinformasjonen din til å administrere og levere den reisetjenesten du har bestilt.

Brukerinformasjon: Informasjon om enheten din, f.eks. IP-adresse, språkinnstillinger, nettleserinnstillinger, operativsystem, plattform og skjermoppløsning, samt informasjon om din geografiske plassering. Vi innhenter også informasjon om hvordan du interagerer med UNIKE REISER AS, f.eks. hvordan du bruker tjenestene våre, inklusive responstid for sider, nedlastingsfeil, hvordan du nådde og forlot tjenesten, samt leveringsmeldinger når vi kontakter deg. Les mer om informasjonskapsler her.

HVORDAN BRUKER VI INFORMASJONEN DIN?

Alle data brukes for å tilrettelegge, utføre og forbedre Unike Reiser AS sine tjenester. Vi behandler personopplysninger til følgende formål, basert på følgende lovmessige grunner:

Til administrasjon og levering av reisetjenester
Unike Reiser AS behandler personopplysningene dine for å kunne administrere og levere reisetjenestene, dvs. for å kunne oppfylle avtalen med deg. I dette inngår blant annet å utstede reisedokument, administrere hotell- og flybestillinger, tilleggstjenester, utflukter på reisemålene, gjennomføre betaling og administrere eventuelle endringer før og under reisen din.

For å tilby kundestøtte
Vi kan bruke personopplysninger når du kontakter oss med spørsmål, synspunkter eller f.eks. reklamasjoner for å gi deg den kundestøtten du har rett til i henhold til avtalen du har inngått med oss. Vi behandler personopplysninger som f.eks. navn og bestillingsnummer for å kunne utføre slike serviceforespørsler knyttet til reisen din.

For utsendelse og utlevering av informasjon
Vi bruker personopplysninger til utsendelse og utlevering av informasjon via e-post, post, meldinger på sosiale meider eller telefonsamtaler for å oppfylle avtalen med deg. Dette omfatter blant annet å sende bestillingsbekreftelse, viktig informasjon før og under reisen, tilbud knyttet til reisen, eventuelle endringer og avvik som kan oppstå underveis og betalingspåminnelser.

Markedsføring og personifisering
Personopplysningene dine brukes for at vi gjennom direkte markedsføring av våre egne og/eller spesielt utvalgte samarbeidspartneres varer og tjenester skal kunne tilby deg bedre og mer personlige tilbud. Behandlingen av personopplysninger skjer for å oppfylle avtalen med deg og andre berettigede interesser. Her inngår at Unike Reiser AS blant annet kan bruke personifisering til å

  • tilpasse nyhetsbrev etter preferanser og behov ut fra brukermønsteret ditt på nettsidene våre (inklusive reisehistorikk)
  • påvirke hvordan innholdet på nettstedet ser ut når nettopp du besøker oss
  • kommunisere via sosiale medier og internettannonsering på andre nettsteder enn unikereiser.no.

Les mer om informasjonskapsler her.

Du kan når som helst ved hver markedsføringsmelding avregistrere deg fra å motta markedsføring fra oss.

For utvikling av virksomhet, reisetjeneste og service
For å utvikle og forbedre tjenestene våre og servicen vår bruker vi i hovedsak anonyme eller anonymiserte opplysninger på aggregert nivå for dette formålet. Det kan imidlertid skje at vi bruker informasjon som f.eks. brukeratferd og bestillingsinformasjon som vi har innhentet hvis dette er relevant for formålet, basert på vår berettigede interesse i å forbedre reisetjenesten vår og servicen vi yter til deg i framtiden.

For å oppfylle regulatoriske krav
Vi behandler personopplysninger for å kunne oppfylle forpliktelser i henhold til lover og forordninger, for eksempel når det gjelder sikkerhet, bokføring, reklamasjon, immigrasjon og tollkontroll.

Lovgrunnlag
Oppsummeringsvis behandler vi personopplysninger
1. – for å kunne oppfylle avtalen vår med deg, dvs. administrere og levere reisen din
2. – når du har gitt ditt samtykke til at vi kan behandle dem for å kunne sende nyhetsbrev m.m.
3. – for å følge lovkrav
4. – når det er i vår eller våre samarbeidspartneres berettigede interesse.

HVOR LENGE LAGRER VI INFORMASJONEN DIN?

Unike Reiser AS lagrer bare personopplysninger så lenge som det er nødvendig for å kunne oppfylle avtalen vår med deg og formålet som opplysningene ble innhentet for, i samsvar med denne personvernerklæringen. Reisehistorikken din, som omfatter kontaktopplysninger, bestillingsinformasjon og helseinformasjon, lagres i to (2) år etter hjemkomstdatoen. Vi lagrer også personopplysninger av andre grunner enn for å oppfylle avtalen vår med deg, f.eks. for å følge regnskapsloven. De lovpålagte kravene avgjør da hvor lenge vi lagrer opplysninger.

Hvis du har registrert deg for å motta nyhetsbrev fra Unike Reiser AS, lagrer vi personopplysningene dine så lenge du ønsker å fortsette å motta nyhetsbrevet.

De samme personopplysningene kan lagres av oss for ulike formål i ulike systemer. Derfor kan f.eks. navnet ditt fortsatt ligge i systemene våre for at vi skal kunne levere reisen din, selv om andre personopplysninger er slettet, f.eks. i markedsføringsformål.

LEVERANDØRER AV REISERELATERTE TJENESTER

Overføring skjer til våre samarbeidspartnerne innenfor reisebransjen for å administrere og levere den reisetjenesten du har bestilt av oss. Vi deler personopplysninger med disse for å kunne levere tjenesten:

Personopplysningene er hver enkelt part ansvarlig for å håndtere i samsvar med partens egen personvernerklæring. Vi er ikke ansvarlige for reisebyråets egen behandling av personopplysninger du har oppgitt til dem.

Hotell,
Når du bestiller en reise fra Unike Reiser AS, tilbyr vi flere ulike reisemål og hoteller. Hotellet må ha visse personopplysninger for å kunne gjennomføre og bekrefte rombestillingen. Det dreier seg om opplysninger som navn, fødselsdato, alder og kjønn.

Flyselskap,
Flyvningene gjennomføres av forskjellige flyselskaper. Flyselskapet trenger visse opplysninger for å kunne gjennomføre reisen din, f.eks. navn, alder og i noen tilfeller kjønn. Disse personopplysningene overføres enten via datasystemet Amadeus eller direkte til flyselskapet med passasjerlister.

I enkelte tilfeller leier flyselskapet inn eksterne aktører som utfører tjenester på flyplassen, som f.eks. bagasjehåndtering og innsjekking. En slik aktør vil kunne få tilgang til personopplysninger som kreves for å kunne gjennomføre tjenesten.

Destinasjonsagenter,
Ved reisemålene er det eksterne agenter som utfører diverse tjenester. Disse opptrer i enkelte tilfeller som et mellomledd mellom Unike Reiser AS og for eksempel hotellet, firmaet som holder utflukten eller transportselskap osv. De får tilgang til de personopplysningene de trenger for å kunne utføre tjenestene.

Andre parter,
Vi har samarbeidspartnere som håndterer bestillinger av reiserelaterte tjenester, for eksempel utflukter og andre aktiviteter. Disse får de personopplysningene de trenger for å kunne levere den bestilte tjenesten. Det er opplysninger som f.eks. navn, e-post og adresse for å kunne bekrefte bestillinger, men også for eksempel passopplysninger som kjønn, øyenfarge og høyde, slik at det skal kunne gjennomføres utflukter over landegrenser der det kreves passkontroll.

AVTALEPARTNERE OG IT-LEVERANDØRER

Vi bruker eksterne leverandører som lagrer og håndterer personopplysninger på våre vegne, som f.eks. leverandører av IT-tjenester og -systemer, internettanalyseselskaper, kundeundersøkelser, betalingsløsninger og gavekorthåndtering. Vi deler også informasjonen din med enkelte utvalgte samarbeidspartnere for at de skal kunne hjelpe oss med å tilpasse tilbud og markedsføring for deg.

IT-tjenester og -systemer,
Vi benytter et antall interne og eksterne systemer for å håndtere personopplysninger, f.eks. kundetjenestesystem, bestillingssystem og system for datahåndtering og dataforbedring. Opplysningene behandles i disse systemene for blant annet å kunne levere og administrere reisen din, håndtere henvendelser til kundestøtte og levere andre relaterte tjenester, som utflukter eller flyplasstransport.

Internettanalyseselskap,
For at du som bruker skal få en så god opplevelse som mulig på nettsidene våre bruker vi noen ganger eksterne leverandører for å hjelpe til med personifisering, analyse av brukeratferd og tilbakemelding fra brukere på nettsidene våre. Opplysningene som håndteres er primært opplysninger vi får gjennom informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her.

Betalingsløsninger,
Unike Reiser AS bruker en ekstern betalingsleverandør, Fakturaweb, for å håndtere betalinger og refusjoner. De får tilgang til personopplysninger som trengs for å gjennomføre tjenesten, som f.eks. betalingsinformasjon og i noen tilfeller navn. Dette er nødvendig for at vi skal kunne levere reisen din eller behandle en reklamasjon.

Gavekorthåndtering,
Unike Reiser AS mottar kontaktopplysninger som telefonnummer og e-postadresse for å kunne sende gavekort og bekrefte bestillinger.

Behandler vi informasjonen din i tredje land?

Unike Reiser AS arrangerer reiser over hele verden, og derfor kan vi komme til å overføre personopplysninger til samarbeidspartnere (f.eks. hoteller, flyselskaper og agenter) eller leverandører utenfor EU/EØS. Hvis personopplysningene dine overføres til et land utenfor EU/EØS, vil Unike Reiser benytte alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å påse at personopplysningene håndteres sikkert og med et adekvat beskyttelsesnivå.

RETTIGHETENE DINE

Unike Reiser AS er ansvarlig for at alle personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende lovgivning. Vi vil på din forespørsel eller på eget initiativ korrigere, avidentifisere, slette eller komplettere opplysninger som oppdages å være feilaktige, ufullstendige eller misvisende.

Du har rett til å be om tilgang til og korrigering, eller i visse tilfeller sletting av, personopplysninger, be om begrensning av fortsatt behandling av personopplysningene dine, samt til å innvende mot behandling av dem (f.eks. om du er i tvil om personopplysningene er korrekte eller om behandlingen av dem er lovlig). Den ansvarlige databehandleren vil varsle alle mottakere som personopplysningene er delt med, som nevnt i avsnittet ”Hvem kan vi dele informasjonen din med?” ovenfor, om eventuelle rettelser eller slettinger av opplysninger, samt begrensninger av behandling av opplysninger i henhold til dette punktet.

Du har rett til dataportabilitet, det vil si en rett under visse forutsetninger til å hente ut og overføre personopplysninger til en annen databehandler.

Du har rett til, gjennom å sende en skriftlig undertegnet søknad, kostnadsfritt å motta en erklæring fra Unike Reiser AS om blant annet hvilke personopplysninger som er registrert om deg, formålet med behandlingen av dem og hvilke mottakere opplysningene er delt med eller vil bli delt med.

Hvis du ikke vil at Unike Reiser AS skal behandle personopplysninger der formålet f.eks. er direkte markedsføring, har du rett til når som helst å tilbakekalle samtykket ditt og/eller avregistrere deg fra markedsføringsmeldinger. Når vi har mottatt tilbakekallingen fra deg, vil vi slutte med å behandle personopplysningene dine til formålet du tidligere hadde gitt samtykke til.

Du kan rette en klage til Datatilsynet dersom du anser at Unike Reiser AS behandler personopplysninger i strid med gjelde datavernlovgivning. Les mer på www.datatilsynet.no

Hvordan beskytter vi informasjonen din?
Du skal alltid kunne kjenne deg trygg når du deler personopplysninger med oss. Unike Reiser AS har iverksatt nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger mot uønsket tilgang, endring og sletting.

Retningslinjer for informasjonskapsler
Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din. Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger i retningslinjene for informasjonskapsler.

ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Fra tid til annen kan vi gjøre endringer i personvernerklæringen. Vi vil innen rimelig tid varsle deg dersom det skjer endringer i erklæringen, i samsvar med det som er påkrevd av lover og regler. Vi vil også legge ut den oppdaterte erklæringen på nettstedet vårt. Den oppdaterte erklæringen vil ha en ny dato og et annet versjonsnummer. Sjekk vårt nettsted jevnlig for oppdateringer.

Skroll til toppen