Sørlandet og Vestmannaøyene

– Vulkaner, aktiviteter og vakre øyer!

Vulkanen Hekla troner over den sørlige delen av Island. Sørlandet er også frodige gressmarker med mengder av hester og sauer. I Atlanterhavet lokker Vestmannaøyenes takkete profil og de mange flotte fuglene.

Sørlandet har alltid vært blant Islands viktigste. Her ble Islands første domkirke oppført i 1056. Verdens eldste demokrati, Alltinget, lå like ved. Byen Selfoss er med sine rundt 5000 innbyggere stor etter islandske forhold. Den er et servicesentrum for landbruket, og området i sør er i dag landets viktigste landbruksområde. I tillegg til landbruksområdet er det to andre steder i regionen som påkaller spesiell interesse: Det golde, ulmende vulkanområdet i nord og Vestmannaøyene i sør.
Mot nord erstattes de frodige områdene langsomt av mer karrig og etter hvert ørkenlignende vegetasjon. Det skyldes at landet ligger høyere, men det er også et resultat av utbruddet fra Islands mest aktive vulkan, Hekla. Gjentatte ganger har vulkanen dekket større eller mindre områder med lava eller aske, og mange gårder er i tidens løp blitt begravd eller forlatt fordi jordene ble dekket av aske.
Mot sør passerer du store elver med vann fra høyfjellet eller smeltevann fra breene, som skjærer gjennom landskapet. Helt ute ved kysten kan du skimte Vestmannaøyenes takkete profil 15 kilometer ute i havet. Et besøk her er både interessant og vakkert, og du burde ta deg tid til å bli et par dager.

Vulkaner er tiltrekkende og skremmende på samme tid. Det finnes mange typer, og på Island lærer du raskt å skille mellom dem. Skjoldvulkaner, kjeglevulkaner og spaltevulkaner er bare noen av typene. Skillelinjen mellom den amerikanske og den europeiske kontinentalplaten går hele veien langs bunnen av det nordlige Atlanterhavet. Langs Atlanterhavsryggen beveger platene seg bort fra hverandre. På Sørlandet når dette fenomenet opp på land – Surtsey, Heimaey, Hekla og Katla ligger alle på sprekken som Island er dannet av. Den vulkanske aktiviteten er motoren i det potente underjordiske kraftverket.

Hekla er en vakker dame med sine uregelmessige snøflekker og svarte topp. Hun er bred over skuldrene og står godt plantet i jorden. Damen har alltid tiltrukket seg oppmerksomhet, og på gamle kart er Hekla inntegnet som en ildsprutende kjempe. Hekla er en kjeglevulkan som jevnlig har utbrudd, senest i februar 2000. Det store utbruddet i 1947 forhøyet Hekla med 50 meter. Fra toppen er utsikten formidabel: Breer i flere retninger, hele det flate Sørlandet som er oppdelt av åpne, mørke dreneringsgrøfter og Atlanterhavet med Vestmannaøyene lengst i sør.
Besøk også storgården Stöng, som er et resultat av hva Hekla kan forårsake. I 1104 sendte Hekla ut enorme mengder aske som begravde gårder i dalen vest for vulkanen. Rundt 20 gårder ble dekket eller forlatt. Tiden gikk. I 1939 fant man Stöng under asken og man så inn i en tidslomme for forteller en viktig historie om islendingenes bygge – og levevis omkring år 1100. Ikke langt fra Stöng ble det i 1974 oppført en kopi av gården, innredet som museum.

Under breen Mýrdalsjökull, som er den sørligste av Islands mange isbreer, ligger en lurende fare ved navn Katla. Det er en stor og aktiv vulkan, dekket av flere hundre meter tykk is. Når Katla har utbrudd, skjer det saker og ting: Utbruddet smelter store mengder is og skaper såkalte jökulhlaup, det vil si enorme masser med smeltevann, grus, gjørme og stein, som buldrer frem som en flodbølge. Katla har historisk sett hatt utbrudd to ganger hvert århundre. Det siste var i 1918, så når bryter det løs igjen?

Þórsmörk – guden Tors mark – det må da være noe! Det er da også noe helt spesielt med det fredete området Þórsmörk. Det er en lang og bred dal, beskyttet mot kalde nordlige vinder av breene Eyjafjallajökull og Myrdalsjökull. Det er grønt og frodig helt her inne, og etter islandske forhold er det mange trær. Utsikten over den flate, deltaaktige elvesletten Markarfljot på den ene siden og de høye fjellene på den andre, er usedvanlig vakker.

Det er mange forskjellige aktiviteter i denne enestående naturen, og du kan velge mellom rideturer, fotturer, golf, rafting og isbrevandring.

Vestmannaøyene består av 15 øyer og en mengde klipper, holmer og skjær. Her hekker lunden i store mengder. Øygruppa ble dannet for omkring 10 000 år siden. Et vulkanutbrudd på bunnen av Atlanterhavet avsatte så mye lava, aske og annet fast materiale over vannflaten at det ble dannet en ny øy.
Når du ankommer sjøveien, dukker øyene opp i horisonten og deres fine farger trer fram: Lyse eller nærmest gylne fjellsider med irrgrønne områder på toppen eller hengende ned langs sidene. De må hvite flekkene viser seg å være sauer og lam som på mystisk vis klarer å bli stående på de bratte beitemarkene. De lysende flekkene på himmelen er derimot suler på stupdykk etter fisk.
Snart går du inn gjennom havneinnløpet hvor høye fjell reiser seg på hver side, og inne i bunnen ligger byen med sine nesten 5000 innbyggere. Du er ankommet Heimaey, den eneste bebodde øya i øygruppen. Her er det flust av storslått natur.
I utkanten av Heimaey by ligger det nesten 300 meter høye fjellet Heimaklettur, hvorfra det er en fantastisk utsikt. Kommer du i helleperioden, har du orkesterplass til titusenvis av lunder, lomvier og havhester som flakser rundt.
Uten forvarsel fikk vulkanen Eldfell utbrudd i 1973. Byens innbyggere ble evakuert til fastlandet, og 1/3 av byens bygninger ble ødelagt. Etter rundt fem måneders utbrudd var kraften gått ut av den nye vulkanen Eldfell, og det ble ryddet opp, bygd nytt og folk vendte langsomt tilbake. Det er enkelt å komme opp på Eldfell, der du får et godt inntrykk av hele hendelsesforløpet. Det damper fremdeles fra fjellet, og ruinene står som minnesmerker over de voldsomme begivenhetene som inntraff den gang.

Opplev Sørlandet, som har en overflod av alt – og hvor vulkanske krefter hersker!

Pin It on Pinterest